A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatási, szervezési, tanácsadói és szakértői feladatokat végez. A szakszolgáltatás biztosítása érdekében együttműködik a gyermek gondozási helyét fenntartó állami, egyházi, nem állami fenntartóval és az ellátást nyújtó intézménnyel.

A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladatai:

  • az ideiglenes gondozási hely meghatározása érdekében kijelöli és működteti az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermeket ideiglenesen befogadó nevelőszülőt vagy gyermekotthont.
  • elvégzi az elhelyezéssel kapcsolatos feladatokat.
  • ellátja az örökbefogadás előkészítésével, a gyermekek örökbefogadásával és utánkövetésével kapcsolatos feladatokat.
  • a kiskorúak személyiségvizsgálata érdekében működteti a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot.
  • gyermekvédelmi gyámi, eseti gyámi hálózatot működtet, ennek keretében ellátja a gyermekek gyámságával kapcsolatos feladatokat.
  • a Gyvt.-ben meghatározott tartalom szerinti nyilvántartást vezet.
  • a megfelelő együttműködések kialakítása érdekében közvetítői eljárás keretében nyújt szolgáltatást az érintett szülő és gyermek számára.
  • biztosítja a szaktanácsadási feladatokat ellátását.
  • kríziskezelő szolgáltatást nyújt.