Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Terület Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

Diósgyőri Lakásotthonok

3535 Miskolc, Fülepp József utca 11.

    "Nem, aki lángot ölel, nem az a bátor, hanem, aki embert, egészen lassan égőt ölel, - csak az a bátor!"

    Ancsel Éva

Szakmai vezető: Juhász Erna

Telefon: 06-46/332-324 06-20/914-7512

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (3532 Miskolc, Károly u. 12.) Diósgyőri Lakásotthonainak lakásotthoni formában működő gyermekotthona (3535 Miskolc, Fülepp József u. 11.) és a külső férőhely (3518 Miskolc Kodály Zoltán u. 96.) a gyermekvédelmi szakellátás szerves részét képezi.


Alaptevékenység

  - otthont nyújtó ellátást biztosít 3-18 éves korig az ideiglenes hatállyal elhelyezett, és nevelésbe vett ép értelmű és integráltan elhelyezett  különleges szükségletű – enyhe értelmi fogyatékos – különnemű gyermekek számára
  - különleges ellátást nyújt a tartósan beteg illetve sajátos nevelési igényű, fogyatékos 3-18 éves különnemű gyermekek számára
  - gyámhivatali határozat alapján utógondozói ellátást biztosít a 18 - 25 éves fiatal felnőttek számára

Tini Lakásotthon

12 férőhelyen otthont nyújtó ellátást biztosít 3-18 éves korig az ideiglenes hatállyal elhelyezett ill. nevelésbe vett ép értelmű és integráltan elhelyezett különleges szükségletű  gyermekek számára. Biztosítja a testvérek együttes ellátását. Fő feladatuk az itt élő gyermekek, fiatalok teljes körű ellátása, gondozása, nevelése, egyéni képességeik fejlesztése, egészséges családmodell nyújtása. A vérszerinti családba való visszailleszkedés, a munkavállalásra történő felkészítés folyik ebben a lakásotthonban. Utógondozói ellátást biztosít gyámhivatali határozat alapján 18 – 25 (30) éves fiatal felnőttek részére.
Gézengúz Lakásotthon Miskolc

12 férőhelyen otthont nyújtó ellátást biztosít 3-18 éves korig az ideiglenes hatállyal elhelyezett ill. nevelésbe vett ép értelmű és integráltan elhelyezett különleges szükségletű gyermekek számára Biztosítja a testvérek együttes ellátását. Kiemelt feladata a felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, a továbbtanulás előkészítése, a munkára való felkészítés, valamint a vér szerinti családba való visszailleszkedés segítése.

Utógondozói ellátást biztosít gyámhivatali határozat alapján 18 - 25 éves fiatal felnőttek részére.


Szivárvány Különleges Lakásotthon

8 férőhelyen különleges ellátást biztosít a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek számára, akiknek folyamatosan orvosi kezelésre van szükségük s ez Miskolcon biztosítható. A lakásotthonból kijárnak a gondozottak a kötelező terápiákra felnőtt kíséretében. Rendszeresen viselik a számukra előírt gyógyászati segédeszközöket.

Utógondozói ellátást biztosít a különleges szükségletű 18 - 25 éves fiatal felnőttek számára gyámhivatali határozat alapján.


Indít-6-Lak Utógondozói Lakásotthon

6 férőhelyen utógondozói ellátást biztosít gyámhivatali határozat alapján 18 - 25 éves fiatal felnőttek részére.

Feladatunk az érzelmi biztonság, a nyugodt, derűs légkör megteremtése, valamint az önálló életre való felkészítés. Törekednünk kell az önálló életvezetési képességeik kialakítására, fejlesztésére, továbbá a társadalomba történő beilleszkedés elősegítésére.


Külső férőhely - 3518 Miskolc Kodály Zoltán u. 96.

6 férőhelyen utógondozói ellátást biztosít gyámhivatali határozat alapján 18 - 25 éves fiatal felnőttek részére. Önálló életkezdést megalapozó utógondozói ellátás, olyan készségek, képességek kialakításával, amelyek a felnőtt életre való alkalmasságát megalapozzák.

Feladatunk a fiatal felnőttek teljes vagy szükség szerinti önellátásának segítése. Képességeinek megfelelő jövőbeni megélhetését is biztosító szakma kiválasztásának segítése, továbbá az oktatási intézmény elvégzésének és munkavállalásának ösztönzése tanácsadással. Norma- és törvényeket betartó, önálló életvezetésre képes fiatal felnőtt(ek) nevelése.


Személyi feltételek

A szakmai egységre a fenntartó által elfogadott és előírt dolgozói létszám: 23 fő

1 fő szakmai egység-vezető
1 fő fejlesztőpedagógus
1 fő gyermekvédelmi ügyintéző
5 fő nevelő
4 fő gyermekvédelmi asszisztens
10 fő gyermekfelügyelő
1 fő pszichológus


A szolgáltatás céljai, feladatai, alapelvei, a feladatellátás szakmai tartalma, módja

A vérszerinti családjából kiemelt gyermek sérülten kerül a szakellátás rendszerébe, így fokozott gondoskodást igényel.

Ez nemcsak a gyermekek fizikai szükségleteinek kielégítését jelenti, hanem magában foglalja az érzelmi támogatást is.

Célunk, hogy a gondozott gyermekek testileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg koruknak és képességeiknek megfelelően fejlődjenek. Igyekszünk olyan ismeretekkel, modellel segíteni őket, melyek segítségével képesek lesznek a jelen és a későbbi megpróbáltatások, az életben előforduló akadályok leküzdésére. Beszélni kell a célokról, vágyakról, a reális lehetőségekről, és segíteni kell a lehetőségek közötti megfelelő választásban.

A lakásotthonok életét – amennyire lehetséges – a természetes életritmushoz, életformához közelítve kell megszervezni.

A családtól való elszakadást a gyermek minden esetben tragédiaként éli meg. A gyermekek – azok is, akik már régen kerültek ki a családból – tudni szeretnének szüleikről, testvéreikről, múltjukról. Elő kell segítenünk a gyermek és családja közötti kapcsolat ápolását, valamint a gyermek visszakerülését a családba.


Általános elveink

   - a nevelésben a gyermek személyiségét tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze
   - a gyermekvédelmi szakellátás munkatársai felelősséggel tartoznak az általuk végzett segítő folyamat minőségéért
   - a lakásotthonban dolgozók egész személyiségükkel vesznek részt a gyermekek és fiatalok gondozásában, nevelésében, ezért a szakmai kompetencia megtartása és javítása érdekében használják és fejlesszék képességeiket, ismereteiket
   - a munkánkban törekednünk kell az együttműködésre, a szükségtelen konfliktusok elkerülésére, a kialakult konfliktusok konstruktív megoldást kereső rendezésére
   - tiszteletben kell tartani a gyermekek, fiatalok privát szféra iránti igényeit és jogait

Weboldalunkon sütiket használunk

A bazmgyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.