A Junior Gyermekotthon bemutatás

Otthonunk szerencsés helyzetben van, mert egy nagyvárosban, Miskolcon található, a z itteni egyetem szomszédságában, közel Miskolc-Tapolcához. Ennél fogva a közlekedés a „Gyermekváros” és a város között jó. Gyermekeink Tapolca illetve az Avasi Lakótelep, iskoláiba járnak, valamint középiskolásaink a város különböző intézményeiben tanulnak. Nagy sportudvarral rendelkezünk (kézi- és kosárlabda, illetve focipálya) a kisebbek részére néhány udvari játszótéri játék használata, valamint a tornaterem is biztosított.

Városunkban több egészségügyi intézmény, nevelési tanácsadó, pedagógiai szakszolgálat, gyógypedagógiai iskolák, színház, kulturális intézmények működnek. Ezek könnyen – gyorsan elérhetők. Munkaügyi Központunkon keresztül az egyes munkahelyek elérhetősége is adott, illetve a munkába állás is könnyített

Építészeti normák, felszerelés, berendezés

Épületünk eredetileg is gyermekvédelmi intézmény cél- és feladatellátására épült, 1973-óta fogadja a gyermekeket. Az követelményeknek minden tekintetben megfelel, korszerű intézménynek számít. A jelenlegi jogszabályi előírásoknak megfelelővé tétele megtörtént. „Emberléptékű” 2-3 ágyas lakószobákat, közös nappalit, konyha-étkező helyiséget, pici éléskamrát, mosókonyhát alakítottunk ki, fürdőszobáinkat felújítottuk. Az önálló lakótereket a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel szereltük fel.

A BAZMGYK és TGYSZ gyermekvédelmi szakellátási feladatait ellátó egyik gyermekotthona a Junior Otthon.

Az elhelyezett gyermekek és fiatalok nevelését, gondozását 36 férőhelyen, három csoportban biztosítjuk.

A csoportok életkor szerint vegyes összetételűek, nemek szerint 2011. szeptember 1.-től koedukáltak. (A testvérek egy otthonban élnek)

A kisközösségek, csoportok bemutatása

 • Tigris-kuckó
 • Bajnokcsapat
 • Kamasz-odu(nk)

A csoportok kiemelt feladata az iskolára való felkészítés, a pályaválasztás, a pályaorientáció illetve az önálló tanulás megtanítása, segítése, a praktikus ismeretek elsajátíttatása, jártasságok, készségek, szokások kialakítása.

Mindhárom csoportban vannak tehetséges gyermekek, elsősorban sport- és művészetek terén. Tehetséggondozásukra nagy gondot fordítunk, támogatjuk őket. Tehetséggondozóba, tagozatos osztályba járnak, több helyi – városi – megyei - országos versenyen vettek/vesznek részt, ahol szép sikereket értek el. Eredményeikre büszkék vagyunk, ezt érzékeltetjük is, példaképül állítjuk őket a közösség elé, ami ösztönző erőként hat mindannyiukra

A gyermekotthon elsődleges feladatai, célok

A gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít 12-24 év közötti nevelésbe vett gyermekek számára. Ennek keretében teljes körű ellátást és utógondozást végez.

Működést engedélyező szerv határozata alapján befogadja a 18-24 (30 év ha felsőfokú tanulmányokat folytat)  éves fiatalokat s végzi utógondozói ellátásukat. A különleges ellátást igénylő, a tartósan beteg és enyhén fogyatékos gyermekek integrált ellátását biztosítja.

Cél továbbá, hogy az egyéni gondozási-nevelési tervekben foglaltakból rá vonatkozó feladatokat teljesítse, így különösen hogy a gyermekek és fiatalok hozzájussanak

 • az egészségügyi ellátáshoz
 • személyiségük harmonikus fejlődéséhez, szükség esetén személyiségkorrekcióhoz
 • az oktatáshoz
 • a gyógypedagógiai ellátáshoz
 • a szabadidő tartalmas eltöltéséhez
 • felkészítse őket
 • a pályaválasztásra
 • az önálló és felelősségteljes életre
 • kapcsolatot tartson
 • a gyermekek hozzátartozóival
 • iskolájával, óvodájával
 • munkahelyével
 • a gyermek érdekében eljáró más intézményekkel

A célok elérése érdekében a gyermekotthon esetkezelő gondozási-nevelési, rekreációs, egészségügyi és étkeztetési szolgáltatást nyújt és kialakítja a napi élet gyakorlatát. Széles körű kapcsolatrendszert épít ki a gyermekjóléti és gyermekvédelmi hálózatban tevékenykedő társintézményekkel, oktatási intézményekkel, munkahelyekkel, támogatókkal, egyéb szolgáltatókkal.

Szolgáltatások:

 • esetkezelő szolgáltatás
 • nevelési szolgáltatás
 • rekreációs szolgáltatás
 • egészségügyi szolgáltatás
 • étkeztetés
 • napi életgyakorlat
 • családokkal való kapcsolattartás
 • A gyermekotthon kapcsolatrendszere:
 • Az otthon folyamatos és szervezetszerű kapcsolatot tart:
 • a fenntartóval
 • a működést engedélyező szervekkel
 • a TGYSZ-el,
 • a települési önkormányzatokkal
 • a gyermekjóléti szolgálatokkal
 • az oktatási intézményekkel
 • az egészségügyi intézményekkel
 • a Nevelési Tanácsadóval
 • a Pedagógiai Intézettel
 • a Munkaügyi Központtal
 • a rendőrséggel
 • a Drogambulanciával
 • a Miskolci Egyetemmel
 • az elhelyezett növendékek hozzátartozóival

Hagyományaink, rendezvényeink

Szabadidős tevékenységek

 • családi ünnepek (születés, névnapok)
 • állami ünnepek
 • egyházi ünnepek (Karácsony, Húsvét, Pünkösd)
 • farsangi ünnepek, szokások
 • gyermeknap
 • mozi- színház- és múzeumlátogatás
 • önkéntes munka a MÁSA Alapítványnál
 • önkéntes munka a Vadasparknál
 • kirándulások, táborok (Balaton), strandolás, fesztiválok
 • zenetanulás
 • tehetséggondozás (zene, sport, művészetek)
 • sportösztöndíj
Weboldalunkon sütiket használunk

A bazmgyk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.