"Szivárvány-híd" Sokszínű segítség a gyermekvédelmi rendszerben nevelkedők részére

A projekt bemutatása

Alapadatok - Szakmai anyagok - Elérhetőség

A projektben kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek keretében kerül megvalósításra:

Szenvedélybetegségek prevencióját célzó programsorozat célja: a személyiségfejlesztésre alapozott drogmegelőzési foglalkozások kiemelt feladata a konfliktusok okainak és következményeinek azonosítása, a konfliktuskezelési módszerek elsajátítása és a nemet mondás képességeinek kialakítása.

A szexuális felvilágosítást célzó programsorozat célja: rávilágítani a szerelemre és a szexualitásra, mint örömforrásra, nagy hangsúlyt fektetve a megfontolt, felelősségteljes gondolkodás és cselekvés fontosságára. Az edukációnak tehát nem betegségközpontúnak, hanem egészség- és személyközpontúnak kellene lennie.

Internetes zaklatás, megfélemlítés, áldozattá válás megelőzését szolgáló programsorozat közvetlen célja: ismeretterjesztés, érzékenyítés, védelem, kockázatok és veszélyek tudatosítása, hosszú távú cél: az internetes zaklatás, áldozattá válás megelőzése, cselekvési terv kidolgozása az ilyen esetekkel történő megbirkózásra, a lelki sérülések elkerülésére.

Családon belüli kapcsolatokat támogató program célja: kulturált környezetben a szabadidő hasznos eltöltésére adjon alkalmat és lehetőséget ez az egy napos rendezvény. Nem utolsó sorban a rendezvény lehetőséget ad a gyermekek szüleikkel való találkozásra, beszélgetésre, a programokon való közös részvételre, és a családon belüli kapcsolatok erősítésére.

Mozgásterápiás foglalkozás célja: olyan alapkövetelményi mozgásanyag, amely magába foglalja a szükséges és egészséges természetes mozgásfajtákat. A testképzés által olyan előkészítést kap a test, amelyre később bármely más tánctechnika felépíthető.

Családi életre felkészítő program: családtervezés, párkapcsolati tanácsadás, szülői szerepek, gyermekvállalás) célja: a gyermekvédelmi szakellátásban részesülők önfenntartó képességének fejlődése, a sikeres családi életre való felkészítés. A családterápia és a családkonzultáció, olyan segítségnyújtási forma, amely során a család, valamennyi családtag bevonásával, szakemberek segítségével, saját erőforrásait mozgósítva megtalálhatja a megoldást a problémáira. A projektben választható önállóan támogatható tevékenységek keretében kerül megvalósításra:

Állatterápia célja: hogy a program során a résztvevő fiatalok megéljék saját magukban rejlő lehetőségeket, felfedezzék azokat a tulajdonságaikat, amelyek hozzásegítik őket az önmegvalósításhoz.

Zeneterápia célja: a kudarcélmények feldolgozása, a szociális kompetenciák és az egész személyiség harmonikus fejlesztése. A csoportok tagjai kifejezésre juttathatják a zenén keresztül a környezethez való viszonyukat, ugyanakkor fejlődnek kommunikációs képességeik is, nyitottabbá válnak. Előbb a csoporton belül, majd azon kívül is könnyebbé válik a kontaktusteremtés, fejlődik az önismeret, könnyebbé válik az önkifejezés.

Ügyintézési készségek fejlesztésére irányuló foglalkozások célja: fiatalok tudatosabban viszonyuljanak a társadalmi működésekhez, anyagi világhoz, jobban eligazodjanak a mindennapi életükben, és ne válhassanak kiszolgáltatott áldozatává az ügyintézési folyamatok nehézségeinek.

Az önellátó, önfenntartó életvitelt és munkaerő-piaci integrációt támogató tevékenységek célja: az álláskeresők céljává váljon jövőjük alakítása, valamint az álláskeresők ismerjék meg azokat a potenciális buktatókat, amelyeket az álláshirdetésekre történő jelentkezés magában hordozhat és tanulják meg értékelni, értelmezni az álláshirdetések információtartalmát.

A program folyamatába illeszkedő, annak célját erősítő 2 nyári tábor elsődleges célja: az aktív részvételen alapuló, értékteremtő szabadidő eltöltésén keresztül elősegíteni a szakellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek esélyegyenlőségének, életminőségének javulását. Fontosnak tartjuk a felejthetetlen élményen alapuló közösségi program biztosítását a gyermekek és fiatal felnőttek számára. Célul tűztük ki a fiatalok tudatos életre nevelését. A program másodlagos célja: olyan kortárs kapcsolatok és közösségek kialakítása, mely hosszútávon építő jelleggel hat a gyerekekre, fiatal felnőttekre, illetve igényt ébreszt a tartalmas és értékközpontú szabadidő eltöltésére.

Családkonzultáció, párkonzultáció, konfliktuskezelő tanácsadás célja: a családterápia és a családkonzultáció, olyan segítségnyújtási forma, amely során a család, valamennyi családtag bevonásával, szakemberek segítségével, saját erőforrásait mozgósítva megtalálhatja a megoldást a problémáira.

Szakmai megvalósítók képzésének célja: a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek a 120 órás akkreditált meseterápia tanfolyam elvégzésével sajátítsák el azokat a fejlesztési területeket, melyek segítségével, maguk is alkalmassá válnak a gondozásukba kihelyezett gyermekek, készségeinek javítására, fejlesztésére.

Cookie-k használata az oldalon.

Annak érdekében, hogy önnek a legjobb élményt nyújtsuk sütiket használunk honlapunkon, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a sütik használatához.