Célrendszer

Célok:

Projektünk általános célja a nevelőszülői hálózatunk megerősítése, a szolgáltatást nyújtó nevelőszülői háztartások számának növelése, a gyermekek, fiatal felnőttek ellátásához, gondozáshoz, fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése, az ellátás minőségének javítása, társadalmi integrációjuk elősegítése.

1. A projekt keretében beszerzendő tárgyi eszközök nevelőszülők részére történő használatba adásával a nevelőszülőnél élő különféle gondozási, nevelési, fejlesztési igényű gyermekek részére lehetőség nyílik a professzionálisabb ellátásra. A csecsemő- és kisgyermek gondozáshoz használt eszközök, un. komplett babacsomagok összeállításával és nevelőszülők részére történő használatba adásával nagy terhet fogunk levenni a nevelőszülők válláról, akiknek a saját gyermekét váró szülővel ellentétben nem 9 hónapja, hanem csupán néhány napja vagy órája van arra, hogy családjukba egy újszülöttet befogadjanak és annak teljes körű ellátásához szükséges eszközöket beszerezzenek. A kombi kiságyat, bébiőrt, légzésfigyelő, biztonsági gyermekülést stb. magába foglaló babacsomag használatba adásával a nevelőszülő magas színvonalú, minőségi ellátást tud biztosítani az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett csecsemő számára, amelyet aztán – ha változik a gyermek szükségleti igénye – a működető részére visszaad, aki annak újra használatba adásáról egy másik nevelőszülő részére gondoskodik. Ugyanilyen módon történik a különféle mozgásfejlesztő, tanulást segítő eszközök használatba adásának gyakorlata is. A több gyermekről gondoskodó nevelőszülői családok ily módon történő segítése jelentős mértékben megkönnyíti a nevelőszülői családok mindennapjait. Egyszerűsödik, lerövidül a házimunkával töltött idő, s ezáltal a nevelőszülőnek több ideje jut a gondozására bízott gyermekekkel való minőségi időtöltésre (tanulás, játék, szabadidős tevékenységek). 195 háztartás kerül bevonásra.

2. A terápiás eljárások, fejlesztő programok, a hazagondozást és örökbefogadást támogató tervezett eszközbeszerzések által a szakellátásban nevelkedő gyermekek vér szerinti szüleikkel való kapcsolattartását biztosító korszerűen berendezett, kényelmes bútorzattal ellátott, készségfejlesztő játékokkal felszerelt kapcsolattartó szoba megteremti a lehetőséget a gyermeknek a vér szerinti szülővel való bensőséges, szeretetteljes kapcsolattartásra. Az örökbefogadói ismerkedő szoba berendezése segít a leendő örökbefogadó szülőnek a gyermekkel való egymásra hangolódására, eredményes ismerkedésére. A projekt lehetővé teszi a nevelőszülői hálózat munkáját segítő szakemberek által megfelelően megválasztott, konkrét problémára adekvát válasz lehetőségét kínáló eszközök (mérőeszközök, tesztek, fejlesztő játékok, stb.) beszerzését, amelyek a nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyermekek különböző részképesség-zavarainak leküzdésében, elmaradásainak csökkentésében hatékony segítséget nyújtanak.

3. Pszichológusaink a beszerzendő mérőeszközök használatára feljogosító tanfolyamokon fognak részt venni (WISC-IV, WAIS-IV, WPPSI-IV, Világjáték). Emellett tervezzük 1 fő pszichológus részvételét Párkapcsolati coach képzésen, aki a tanfolyam elvégzését követően képes lesz az örökbefogadási párkapcsolati vizsgálatok során az örökbefogadásra jelentkező házaspárok által korábban megélt traumák, gyermektelenség miatt megrekedt párkapcsolatok megsegítésére, az örökbefogadási folyamat megsegítésére is. A kompetenciafejlesztések a beszerzett eszközökhöz kapcsolódva a fentieken túl az alábbi képzéseket, tréningeket fogják felölelni: - Meseterápiai képzés, - élményterápiás képzés Összesen 55 fő kerül bevonásra.

4. Projektünk egyik fő célkitűzése, hogy megfelelő szakmai hátteret biztosítson a nevelőszülői hálózatban dolgozó szakemberek feladatellátásához munkájuk eredményességének és hatékonyságának növelése érdekében. A szervezetfejlesztés keretében alkalmazott szupervízió megvalósulását követően a szakemberek szakmai hozzáértése fejlődik a közös probléma-megoldási helyzetekben, könnyebben túljutnak a munkájuk során jelentkező akadályokon, képessé válnak a beazonosított nehézségek erőforrássá alakítására. 28 fő bevonását tervezzük 4 csoportban, csoportonként 30 órában.

5. A gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök használatához kapcsolódó kompetenciafejlesztés a nevelőszülők, szakmai megvalósítók részére keretén belül hordozási tanfolyam 15 fő részére.

6. A meglévő, nevelőszülői hálózat által használt helyiségek, bútorzat, számítástechnikai eszközök, fejlesztésével korszerű munkaállomások alakíthatók ki a szakemberek számára a hatékonyabb munkavégzés, minőségi feladatellátás érdekében. A szakemberek részére a kapcsolattartási és dokumentációs feladataik hatékony elvégzéséhez elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk a korszerű infokommunikációs eszközök (mobiltelefon, notebook) beszerzését, valamint a megfelelő munkafeltételek biztosítását (klimatizált, korszerűen berendezett irodák.

Cookie-k használata az oldalon.

Annak érdekében, hogy önnek a legjobb élményt nyújtsuk sütiket használunk honlapunkon, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a sütik használatához.